Harmonogram odbioru odpadów na drugą część 2014 roku

Odbiór odpadów w roku 2014

Dnia 12 grudnia 2013r. rozstrzygnięty został przetarg na odbiór odpadów
komunalnych w gminie Komorniki w roku 2014.
W przetargu wygrała firma REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o., która
spełniła najważniejsze kryterium czyli cenę i uzyskała w postępowaniu
przetargowym 100 pkt.

Tego samego dnia postępowanie przetargowe zostało unieważnione, z
powodu zbyt wysokiej ceny, którą związek SELECT przeznaczył na
wykonywanie usługi.
SELEKT ma do dyspozycji jedynie 4.920.800 zł, a firma Remondis
zaproponowała cenę 7.593.912 zł (za duża o 2.673.112 zł).
Usługa wywożenia odpadów przez firmę miałaby być wykonywana w okresie
od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2016 roku.

W związku z tym, że postępowanie zostało unieważnione póki co nie
wiadomo kto będzie wywoził nasze odpady.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook