Paweł Kaczmarek

Pawel Kaczmarek

Imię: Paweł

Nazwisko: Kaczmarek

Wiek: 40

Miejsce zamieszkania: Komorniki

Wykształcenie: wyższe

Przynależność do komitetu wyborczego: Nasza Gmina

Skrócona historia życia: Jestem mieszkańcem Komornik od urodzenia. Ukończyłem Akademie Rolniczą na kierunku biologia i hodowla zwierząt. Prowadzę prywatne gospodarstwo rolne, którym od wielu pokoleń zajmuję się moja rodzina.

Jakie działania jako radny zamierza Pan / Pani podjąć na rzecz gminy?: Jako radny w kolejnej kadencji będę szczególnie kierował swoje działania na rozwój oświaty, kultury, a także ochrony pięknego krajobrazu przyrodniczego naszej gminy. Ważnym dla mnie będzie również bezpieczeństwo, dalszy rozwój infrastruktury drogowej, w tym ścieżek rowerowych.

Dlaczego własnie Pana / Panią wyborcy powinni wybrać jako radnego Gminy Komorniki?: W obecnej kadencji, jako radny pracowałem w Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej. Brałem czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach mijającej kadencji. Dzięki pracy w Radzie Gminy nabyłem odpowiedniego doświadczenia, które chciałbym wykorzystać w dalszej pracy na rzecz społeczności Komornik.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook