Pierwsza sesja nowej rady gminy

Pierwsza sesja nowej rady gminy

DSC_2294 copy

W poniedziałek, 2 grudnia po raz pierwszy obradowała Rada Gminy Komorniki złożona z nowo wybranych radnych.

Na inauguracyjnej sesji VII kadencji 21 radnych złożyło ślubowanie oraz wybrało ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Przewodniczącym został Marian Adamski, pełniący tę funkcję w dwóch poprzednich kadencjach, jego zastępcami zaś Urszula Kolińska oraz Wojciech Pietrzak. Nowi radni podjęli pierwsze uchwały, m.in. o powołaniu stałych komisji, w których na co dzień będą pracować, tj. komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska; Kultury, Promocji i Współpracy Samorządowej; Polityki Przestrzennej; Oświaty, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów oraz Rewizyjnej. Przewodniczący Marian Adamski przywitał nowych członków Rady wyrażając nadzieję na merytoryczną współpracę w nowej kadencji.

Po podjęciu uchwał nowo wybrany Wójt Jan Broda odebrał z rąk przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze i złożył ślubowanie. Wójt podziękował dotychczasowym radnym oraz zebranym gościom za współpracę w minionych kadencjach. Przedstawiając plany na kolejne cztery lata zadeklarował otwartość na współpracę z całą radą. Swoje wystąpienie zakończył sentencją Marka Aureliusza: Boże użycz mi pogody ducha, abym zgadzał się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i mądrości, abym rozróżnił jedne sprawy od drugich.

Druga, robocza już sesja nowej Rady odbędzie się 19 grudnia. Radni zajmą się budżetem gminy na 2015 rok oraz ustalą plan pracy na przyszły rok.
Z uwagi na liczbę mieszkańców, która przekroczyła w 2012 roku 20 tysięcy, Rada Gminy Komorniki liczy 21 radnych. 16 z nich weszło do rady z KWW „Nasza Gmina Komorniki, trzech z KW Aktywni dla Gminy i po jednym z KW Platformy Obywatelskiej i Stowarzyszenia Nasze Komorniki.

DSC_2330 copyDSC_2327 copyDSC_2325 copyDSC_2296 copy

UG Komorniki

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook