Placówki edukacyjne w Plewiskach zapraszają.

Szkoła Podstawowaim. Tytusa i Jana Działyńskichw Plewiskach.
ogłasza
w dniach 15.03.2010 do 31.03.2010zapisy dzieci do klas 0 i 1na rok
szkolny 2010/2011Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły w
dniach:15.03 – 19.03 22.03 – 26.03 29.03 – 31.03 w godzinach od 8.00 do
14.00I dodatkowo 15.03, 17.03, 23.03, 25.03 i 29.03 w godzinach 16.00
do 18.00
Szkoła swym zasięgiem obejmuje całą miejscowość Plewiska. Wymagane
dokumenty przy zapisach to:-Dowód osobisty rodzica-Metryka urodzenia i
PESEL dziecka-Karta zgłoszenia (do pobrania w sekretariacie szkoły)
Uwaga rodzice !!! Gdy zapisujecie dziecko do innej szkoły proszę
powiadomić szkołę podstawową w Plewiskach o tym fakcie.
Przypominamy, że w dniu 6 Marca 2010 (sobota) w godzinach od 10:00 do
12:00 odbędzie się w Przedszkolu Samorządowym w Plewiskach “Dzień
Otwarty” dla dzieci z roczników 2005 – 5 latki i 2007 – 3 latki i ich
Rodziców.W tym dniu będzie można pobrać kartę zgłoszeniową.
Prosimy o zabranie ze sobą obuwia zastępczego dla siebie i dziecka.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook