Planowane wyłączenia prądu w Plewiskach -Sprawdź, czy Twój dom jest objęty!

Planowane wyłączenia prądu w Plewiskach -Sprawdź, czy Twój dom jest objęty!

Lokalna społeczność Plewisk, będąca częścią gminy Pobiedziska, musi przygotować się na planowane wyłączenia prądu, które zapowiedział Enea Operator Sp. z o.o. W związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych i naprawczych infrastruktury energetycznej, firma ustaliła termin oraz obszar objęty wyłączeniem.

Wyłączenie prądu w Plewiskach – kiedy i gdzie?

Zgodnie z ogłoszeniem operatora, wyłączenia prądu nastąpią w dniu 29 lutego 2024 r. Obszar Plewisk obejmować będą następujące lokalizacje:

  • Ul. Zakładowa: numeracja 13, 16, 20,
  • Stacja GSM.

Wyłączenie planowane jest w godzinach od godziny 08:00 do 13:00, co oznacza, że w tym czasie nieruchomości znajdujące się w wyznaczonym obszarze mogą być pozbawione dostępu do energii elektrycznej.

Dlaczego dochodzi do wyłączenia prądu?

Przyczyną zaplanowanych wyłączeń jest konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz naprawczych na linii energetycznej. Regularne przeglądy i konserwacje infrastruktury są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa dostarczania energii elektrycznej oraz zapobiegania awariom.

Co robić przed wyłączeniem prądu?

Aby uniknąć ewentualnych niedogodności związanych z brakiem dostępu do prądu, zaleca się podjęcie kilku kroków:

  1. Zaplanuj zapasowe źródła energii – upewnij się, że masz dostęp do alternatywnego źródła zasilania, takiego jak generator prądu czy latarki na baterie.
  2. Wyłącz wrażliwe urządzenia – przed planowanym wyłączeniem, odłącz od prądu wrażliwe urządzenia elektryczne, aby zapobiec uszkodzeniom w przypadku nagłego powrotu zasilania.
  3. Poinformuj sąsiadów – jeśli masz sąsiadów, którzy mogą być dotknięci wyłączeniem, poinformuj ich o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej.

Gdzie szukać informacji?

Aby uzyskać więcej informacji na temat planowanych wyłączeń prądu, można skontaktować się z Enea Operatorem Sp. z o.o. za pośrednictwem infolinii lub odwiedzić oficjalną stronę internetową operatora. Miejmy nadzieję, że prace naprawcze zostaną przeprowadzone sprawnie i możliwie szybko, minimalizując niedogodności dla mieszkańców Plewisk.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook