Podpisano umowę na nową szkołę w Plewiskach

Podpisano umowę na nową szkołę w Plewiskach

Data 15 września 2015 r. przejdzie do historii gminy Komorniki – w siedzibie urzędu Wójt Jan Broda podpisał umowę na budowę nowej szkoły podstawowej w Plewiskach. Wykonawcą zadania będzie firma Budimex SA, która we wrześniu tego roku wygrała przetarg. Szkoła powstanie przy ul. Strażewicza, na działce stanowiącej własność gminy, w okolicy licznie zasiedlanej przez nowych mieszkańców.

Zgodnie z umową, nowy kompleks szkolny będzie powstawał w czterech etapach, z czego pierwszy – wykonanie segmentu A i B z ociepleniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla parteru oraz dróg i chodników od ul. Strażnicza ma zakończyć się do września 2016 r. Do stycznia 2017 r. planuje się oddać do użytku wyższe kondygnacje, a do lipca zakończyć budowę sali gimnastycznej. Ostatni etap to oddanie gotowej szkoły we wrześniu 2017 r.

Nowa szkoła to trzy kondygnacje, o powierzchni użytkowej 6 295,18 m2. W budynku znajdą się 23 sale, szatnie, pomieszczenia biurowe oraz techniczne. Szkoła będzie wyposażona w salę gimnastyczną o wymiarach: 18×36 m. Budynek zaprojektowano bez barier architektonicznych, a wszystkie pomieszczenia zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Roboty budowlane rozpoczną się jeszcze we wrześniu tego roku. Część prac, szczególnie budowa sali gimnastycznej, realizowanych będzie w trakcie trwającego roku szkolnego, w którym prowadzone będą już zajęcia edukacyjne dla najmłodszych. Prace nie będą jednak zakłócać działania obiektu ani zagrażać bezpieczeństwu dzieci. Zależy nam, by w nowej szkole jak najszybciej rozpoczęły naukę dzieci w klasach 1-3. W istniejącej szkole im. J. i T. Działyńskich we wrześniu rozpoczęło naukę 805 dzieci, z tego 238 w samych klasach pierwszych. Nowa szkoła będzie przygotowana na przyjęcie ponad 600 uczniów. Plewiska są największą wsią gminy Komorniki. Zameldowanych jest tam ponad 9 tysięcy mieszkańców.

Koszt budowy nowego kompleksu szkolnego wyniesie 21 693 316,51 zł i zostanie poniesiony z budżetu gminy. Inwestycja w Plewiskach będzie pierwszą od 2012 r. budową „szkoły od podstaw”, wtedy do użytku oddano nowy budynek szkoły w Chomęcicach.

Plan budowy – KLIKNIJ

UG Komorniki

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook