PUK inwestuje - Nowy zbiornik w Szreniawie na ukończeniu!

PUK inwestuje – Nowy zbiornik w Szreniawie na ukończeniu!

Przedsiębiorstwo Uzdrowisk Kombinowanych (PUK) kontynuuje swoje inwestycje w rozwój infrastruktury wodociągowej. Jednym z najnowszych przedsięwzięć jest budowa nowego zbiornika retencyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Szreniawie. Zbiornik żelbetowy oznaczony numerem 4, mający pojemność 250 metrów sześciennych, został zaprojektowany w ramach kompleksowej modernizacji SUW Szreniawa. Ten nowoczesny zbiornik zastąpi dotychczasowy stalowy, który miał pojemność 100 metrów sześciennych.

Jakie znaczenie dla mieszkańców ma ta inwestycja?

Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia retencji wody w regionie, a planowane zastąpienie pięciu starych zbiorników stalowych czterema nowymi żelbetowymi pozwoli na zwiększenie całkowitej pojemności retencyjnej z 750 do 1250 metrów sześciennych. Jest to niezwykle istotne, zwłaszcza w okresach, gdy zapotrzebowanie na wodę wśród mieszkańców osiąga najwyższe poziomy. Nowy zbiornik retencyjny w Szreniawie to kolejna ważna inwestycja w infrastrukturę wodociągową gminy, która ma na celu zapewnienie stabilnych dostaw wysokiej jakości wody dla mieszkańców.

Planowany termin zakończenia inwestycji

Zgodnie z harmonogramem, prace budowlane mają być zakończone w kwietniu. PUK wykazuje się determinacją i systematycznością w realizacji inwestycji, które mają na celu zapewnienie nie tylko dostaw wody, ale także utrzymanie jej wysokiej jakości. Dzięki takim inicjatywom gminie Szreniawa zapewnia się nie tylko stabilność dostaw, ale również rozwój infrastruktury wodociągowej, co przekłada się na komfort życia mieszkańców.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook