Renaturyzacja Wirynki
fot. nowinykomornickie.pl

Renaturyzacja Wirynki pod lupą mieszkańców

Podczas zebrania w Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach, mieszkańcy podnieśli kwestię problemów związanych z renaturyzacją rzeki Wirynki, która doprowadziła do podtopień posesji. Wójt Jan Broda wyjaśnił, że gmina jest związana rządowym rozporządzeniem, które zabrania jakichkolwiek działań ratunkowych w korycie rzeki. Mimo to, władze gminy podjęły działania, aby wymóc na Wodach Polskich zgodę na udrożnienie biegu rzeki.

Poszukiwanie rozwiązań

Mieszkańcy wyrazili swoje niezadowolenie z obecnej sytuacji, domagając się od gminy wsparcia w walce z konsekwencjami renaturyzacji. Wójt Jan Broda oraz jego zastępca Tomasz Stellmaszyk podkreślili, że gmina podejmuje starania, aby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące zarówno mieszkańców, jak i wymogi prawne. Wskazano na nadzieję w nowym ministrze i możliwość skreślenia Wirynki z listy rzek renaturyzowanych. To zebranie w Komornikach ukazuje, jak ważna jest równowaga między ochroną środowiska a potrzebami lokalnych społeczności. Dyskusja ta rzuca światło na złożoność problemów związanych z renaturyzacją i konieczność szukania kompromisów, które będą zadowalające dla wszystkich stron.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook