Ruszają konsultacje w ramach aktualizacji Programu Budowy Dróg Gminnych

Gmina Komorniki przystąpiła do aktualizacji Programu Budowy Dróg Gminnych, uchwalonego jako jeden z pierwszych takich dokumentów w Polsce przez radę gminy na lata 2009-2018. Mija właśnie 7 lat od jego uchwalenia, dlatego gmina postanowiła zweryfikować Program uwzględniając zmieniające się warunki i specyfikę gminy. Od końca 2009 r., w którym Program wszedł w życie w gminie przybyło 7.500 mieszkańców (tylko tych zameldowanych), a w konsekwencji na nowo zamieszkałych osiedlach powstały nowe ulice. Wzmożony ruch po gminnych drogach wymusza wprowadzenie nowych rozwiązań, budowę nowych połączeń.
Właśnie zakończył się pierwszy etap aktualizacji Programu – w marcu i kwietniu powołany przez Wójta Jana Brodę Zespół Drogowy spotykał się radnymi, sołtysami i radami sołeckimi, by przeanalizować stan faktyczny i potrzeby w zakresie budowy dróg w każdej ze wsi. W maju i czerwcu realizowany będzie drugi etap – konsultacje z mieszkańcami. „Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do dyskusji na jeden z najważniejszych w gminie tematów – budowy dróg. Jesteśmy gotowi, by przedstawić wyniki naszych spotkań i analiz wypracowanych w pierwszym etapie. Chcemy, by plan budowy dróg na kolejne lata powstawał w porozumieniu z mieszkańcami” – mówi Jan Broda, Wójt.

Zaktualizowany Program ma być przyjęty przez radę gminy na jesieni tego roku.
Realizując dotychczasowy Program gmina wybudowała w sumie 82 ulice o łącznej długości 38,7 km za ponad 82 miliony zł. Terminy i miejsca konsultacji dostępne na www.komorniki.pl

UG Komorniki

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook