Sadzenie drzew - Plewiska

Sadzenie drzew – Plewiska

W ramach akcji Zielone-Plewiska przeprowadzimy kolejne sadzenie drzew. Zapraszam wszystkich chętnych do pomocy. Weźcie ze sobą łopaty!

Sadzić będziemy w sobotę 11 marca w następujących lokalizacjach:
– 15 klonów – ul. Fabianowska przy kościele – spotykamy się na terenie kościoła od strony ul. Fabianowskiej o godzinie 10:00,
– 15 klonów – ul. Stawna – spotykamy się na parkingu KORAMED o godzinie 11:00,
– 30 świerków – pomiędzy wybiegiem dla psów i torami kolejowymi – spotykamy się przy wejściu na wybieg o godzinie 12:00.
– 30 świerków przekażemy również wspólnocie na ul. Zimowej.
Otrzymałem też informację, że gmina w tym roku sadzić będzie drzewa przy ul. Miętowej i ul. Strażewicza. Dzięki temu w przeciągu roku w naszej miejscowości przybędzie pewnie ponad 300 drzew, a to nie koniec mam nadzieje! Przypominam też, że cały czas zbieramy 1% z podatków. Żeby przekazać go przekazać należy:
– w części ‚WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP’:
wpisać numer KRS stowarzyszenie Klub Gaja, czyli: 0000120069 oraz kwotę, którą chcecie przekazać z 1% waszych podatków
– w części ‚INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE’:
koniecznie wpisać cel szczegółowy „ZIELONE PLEWISKA”

Pozdrawiam
Tomasz Lubiński
504 73 68 63

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook