Samorządowy informator

Regulamin świadczenia usługi dla Użytkowników
Wójt Gminy Komorniki

Informuje:

Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać

Sms-y z informacjami o:

– zagrożeniach takich jak: wichury, gwałtowne burze, powodzie,
katastrofy

– awariach: prądu, gazu, wody

– imprezach kulturalnych i sportowych

– bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych

– edukacji szkolnej i przedszkolnej

Zarejestruj się !!!

Wyślij sms o treścii

Tak.pz07pa

Uwaga to jest treść smsa dla mieszkańców sołectwa Plewisk. Treści
sms-ów dla pozostałych sołectw zostały podane na stronie internetowej
Gminy Komorniki (komorniki.pl)
Jeśli wyślesz sms-a o tej treści będziesz dostawał informacje o naszej
miejscowości.

Jeśli chcesz otrzymywać także informacje o:

Wydarzeniach sportowych: Tak.pz07is
Wydarzeniach kulturalnych: Tak.pz07wk

Wszystkie sms-y należy wysyłać na numer 661 000 112

Szczegółowe informacje na stronie: komorniki.pl

*Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest naliczana według taryfy
operatora.

*Wysłanie wiadomości SMS o tej treści wiąże się z akceptacją regulaminu
dostępnego na stronie sisms.pl

Parę ważnych punktów na, które na pewno warto zwrócić uwagę:

Regulamin świadczenia usługi dla Użytkowników

Użytkownikiem mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.

Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości
SMS są wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują się w systemie
informatycznym Samorządowy Informator SMS.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook