X Powiatowy Rajd Rowerowo – Pieszy

„Śladami historii” 23 maja 2010r.
Regulamin rajdu rowerowego:

Cel rajdu:

– popularyzacja czynnych form wypoczynku.

– zwiedzanie interesujących miejsc na trasie.

Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach,

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Komornickiej Patronat nad rajdem objął
Wójt Gminy Komorniki. Sponsor rajdu firma DHL – Express

Start i meta rajdu:

Start rajdu 23 maja br. O godz. 10.00 z „Ogrodu pamięci” w Komornikach.

Meta na terenie ośrodka sportowego w Komornikach przy ul. Jeziornej 5
ok. godz. 13.30

Trasa rajdu:

Trasa rowerowa szlak im. Jana Pawła II:

Komorniki (Ogród Pamięci), Komronikacja Brama Wjazdowa do WPN,
Szreniawa, Hilarówko, Jarosławiec, Puszczykowskie Góry, Kątnik, Wiry,,
Dolina Wirenki, Most Żydowski – Komorniki (stadion sportowy).

Przewodnicy trasy: Piotr Duda, Urszula Kolińska, Edward Mączyński.

Trasa piesza szlak im. Jana Pawła II:

Komorniki – Wiry (Kościół) – Wiry (szkoła) Wiry (Aleja Klonowa) –
Szreniawa – Komorniki (stadion sportowy).

Przewodnicy trasy: Roman Ossowski, Franciszka Wasilewska, Maria Grzyśko

Warunki uczestnictwa

-Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne.

-Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty,
przepisów ochrony przyrody i podporządkowania się do zaleceń
organizatorów.

-Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Informacja i zapisy:

Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach

tel. 061-81-07-449, e-mail:gokkomorniki@wp.pl

Wszystkim uczestnikom rajdu życzymy wspaniałej pogody i wielu
niezapomnianych wrażeń.

źródło:komorniki.pl

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook