Słowo Pana Krzysztofa Czerwińskiego o Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej

17 czerwca w Plewiskach odbędzie się koncert VII Ogólnopolskiego
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

Dyrektor Artystyczny tego festiwalu Pan Krzysztof Czerwiński przesłał
nam z prośbą o zamieszczenie słowo do publiczności, które można
przeczytać poniżej:

Więcej o festiwalu można przeczytać tutaj.

Informacje o Panu Krzysztofie Czerwińskim można znaleźć także na jego
stronie internetowej
www.czerwinski.art.pl

Szanowni Państwo,

Zaczynamy kolejne muzyczne lato w Gminie Komorniki. W trakcie czterech
festiwalowych wieczorów swój artystyczny kunszt zaprezentują wybitni
organiści, zespoły i soliści z kraju i zagranicy. Wśród wykonywanych
dzieł znajdą się utwory mistrzów wszystkich epok – od renesansu do
współczesności. Organizatorzy nie zapomnieli również o odbiorcach
gustujących w muzyce tanecznej, ludowej i rozrywkowej. Sprawia to, że
festiwal nasz nie pozwala na próby zamknięcia w określonych ramach
muzycznych, pozostając, mimo promowania „kultury wysokiej”, wydarzeniem
wciąż świeżym i atrakcyjnym dla wymagającej i różnorodnej festiwalowej
publiczności. Każdy z koncertów jest na swój sposób wyjątkowy i godny
polecenia.

W ciągu ostatnich siedmiu lat festiwal stał się nieodłącznym elementem
wielkopolskiego krajobrazu kulturalnego, jednym z najważniejszych
wydarzeń w naszym regionie i z pewnością powodem do dumy mieszkańców
Gminy Komorniki. Realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez
wielkiego zaangażowania Urzędu Gminy Komorniki, na czele z wójtem Janem
Brodą, Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach, parafii oraz sponsorów
festiwalowych. Również festiwalowa publiczność, która wiernie
towarzyszy kolejnym edycjom festiwalu, dopinguje nas do stawiania sobie
wciąż nowych wyzwań.

Dziękując dziś Państwu za dotychczasową życzliwość, pragnę wyrazić
nadzieję, że tegoroczny festiwal dostarczy wszystkim naszym słuchaczom
wielu niezapomnianych przeżyć duchowych. Oby magia muzyki trwała w nas
jak najdłużej…

Krzysztof Czerwiński

Dyrektor Artystyczny

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook