Sołtysi Zasłużeni dla Społeczności Poznańskiego Powiatu - Jubileusz 25-lecia!

Sołtysi Zasłużeni dla Społeczności Poznańskiego Powiatu – Jubileusz 25-lecia!

Poznański powiat w wyjątkowy sposób uczcił swój jubileuszowy rok, kładąc nacisk na honorowanie tych, którzy przez lata oddawali się służbie lokalnej społeczności. Jednym z najważniejszych punktów obchodów było zaproszenie i uhonorowanie sołtysów, których praca przyczyniła się do rozwoju i dobrobytu ich miejscowości. Wśród zasłużonych sołtysów, którym przyznano wyjątkowe wyróżnienie, znaleźli się ci, którzy przez lata pełnili swoje obowiązki z oddaniem i zaangażowaniem. Nie zabrakło przedstawicieli gminy Komorniki, których długotrwała praca zasługiwała na szczególne uznanie.

Kto został wyróżniony podczas jubileuszu?

Jednym z wyróżnionych był Władysław Kwaśniewski ze Szreniawy, który od 2002 roku niezmiennie sprawuje funkcję sołtysa. Dorota Trocha z Chomęcic, Henryk Szkudlarek z Komornik, Małgorzata Degórska z Plewisk oraz Krzysztof Ratajczak z Rosnówka również zostali uhonorowani. W uroczystej ceremonii wzięli udział także burmistrzowie i wójtowie, którzy wspierają i doceniają pracę sołtysów jako kluczowych liderów lokalnych społeczności. Wśród nich był również Jan Broda, który swoją obecnością podkreślił znaczenie współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a sołectwami. Honorowanie sołtysów to wyraz wdzięczności za ich codzienny trud i zaangażowanie. Obchody jubileuszu 25-lecia Poznańskiego Powiatu nie tylko uczciły dziedzictwo i historię, ale również wskazały na ważne wartości. Długoletnia praca sołtysów to dowód na to, że zaangażowanie i oddanie mogą naprawdę zmieniać świat na lepsze.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook