Udany chrzest bojowy „Świetlicy” w Szreniawie!

Udany chrzest bojowy „Świetlicy” w Szreniawie!

Kilka tygodni temu mieszkańcy Szreniawy uczestniczyli w ważnym wydarzeniu – chrzcie bojowym nowo powstałej „Świetlicy” w swojej miejscowości. Po uroczystym otwarciu domu kultury, odbyło się tam pierwsze poważne zebranie wiejskie, które przyciągnęło liczne grono mieszkańców oraz władz gminy. Na spotkaniu, prowadzonym przez sołtysa Władysława Kwaśniewskiego, obecni byli wójt Jan Broda, zastępca wójta Tomasz Stellmaszyk, przewodniczący Rady Gminy Marian Adamski oraz pani Sylwia Lokke, komendant Straży Gminnej. Dyskutowano na temat bezpieczeństwa, obecnej sytuacji w gminie oraz przyszłych planów rozwoju.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-3-1024x768.png

Zebranie w Szreniawie – przebieg spotkania!

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas zebrania było bezpieczeństwo w Szreniawie. Komendant Straży Gminnej podkreśliła, że miejscowość ta należy do wyjątkowo spokojnych, a interwencje strażników gminnych są rzadkie i dotyczą głównie zachowania porządku oraz ochrony środowiska. Mieszkańcy mieli okazję zgłosić swoje obawy dotyczące nadmiernego tempa ruchu ulicznego oraz spalania nieczystości w domowych kotłowniach, na co otrzymali szczegółowe odpowiedzi oraz wyjaśnienia. Podczas spotkania, sołtys przedstawił również sprawozdanie finansowe z lat 2022 i 2023 oraz omówił zadania realizowane przez radę sołecką, takie jak akcje sprzątania świata czy organizacja festynów rodzinnych. Wyraził nadzieję na dalszy rozwój miejscowości i integrację społeczności. Spotkanie wiejskie w Szreniawie okazało się być owocne i konstruktywne, pozwalając mieszkańcom na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności oraz wymianę poglądów z władzami gminy. Dzięki temu, wspólne cele rozwoju i poprawy warunków życia mieszkańców mogą być skutecznie realizowane.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook