*AKTUALIZACJA Uwaga - Zmiana organizacji ruchu.

*AKTUALIZACJA Uwaga – Zmiana organizacji ruchu.

UWAGA AKTUALIZACJA

Dodano: 17.11.2017

W uzupełnieniu powyższego komunikatu informujemy, że:

W zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Fabianowskiej do ul. Grunwaldzkiej w m. Plewiska w ciągu DP 2387P” wykonane zostaną:

– kolektor kanalizacji deszczowej, który poza odprowadzeniem wody z ul. Szkolnej będzie pełnił funkcję łączącą kolektor w ul. Fabianowskiej z kolektorem w ul. Grunwaldzkiej,

– odtworzenie nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Szkolnej na odcinku od ul. Fabianowskiej do ul. Grunwaldzkiej,

– chodnik na odcinku od posesji nr 47 do posesji nr 69.

Obecnie obowiązująca Tymczasowa Organizacja Ruchu wprowadzona została w związku z wykonywaniem I etapu kolektora kanalizacji deszczowej (bez wpustów). Dzięki wykorzystaniu bezwykopowej technologii ułożenia rur kanalizacyjnych fi 800mm tzw. mikrotunelingu, możliwe jest utrzymanie ruchu na ul. Szkolnej w kierunku Komornik i zachowanie możliwości wjazdu na ul. Fabianowską z ul. Szkolnej, a także maksymalne skrócenie czasu uciążliwości powodowanej przez wykonywane roboty budowlane. W przypadku wykonywania powyższego zakresu metodą wykopową, przy warunkach gruntowo wodnych panujących na terenie inwestycji, konieczne było by zamknięcie skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Fabianowską, a także zamknięcie ul. Szkolnej w obu kierunkach, a czas wykonania robót mógłby się wydłużyć nawet pięciokrotnie.

Założony termin odwołania obecnie obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu to 20.12.2017r. jednak nie jest to data sztywna i może ulec zmianie o czym będziemy informować.

Jednocześnie informujemy, że w celu wykonania pozostałego zakresu prac wprowadzane będą kolejne zmiany w organizacji ruchu.


W związku z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na ul. Szkolnej i ul. Fabianowskiej w Plewiskach prosimy o zapoznanie się a informacja poniżej.

http://komorniki.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=3&artykul=1999&ark=3&akcja=artykul

UG Komorniki

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook