Wnioski o świadczenie wychowawcze "500+"

Wnioski o świadczenie wychowawcze „500+”

Uwaga! Terminy składania wniosków
1. Wnioski na świadczenie wychowawcze-,,500+’’ można składać począwszy od dnia 01 sierpnia 2017r. do dnia 31 października 2017r., żeby zachować ciągłość wypłacania świadczenia. Obecnie świadczenie,,500+’’ przyznane jest do dnia 30-09-2017r. i decyzje wygasną z mocy ustawy. Prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres ustalane będzie od dnia 1 października 2017r. do dnia 30 września 2018r.

2. Wnioski na fundusz alimentacyjny przyjmowane będą od dnia 01 sierpnia 2017r. W przypadku złożenia wniosku do dnia 31 października 2017r., zostanie zachowana płynność wypłacania świadczenia. Okres zasiłkowy w przypadku Funduszu Alimentacyjnego trwa od dnia 01 października 2017r. do dnia 30 września 2018r.

3. Wnioski dotyczące zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami składamy również od dnia 01 sierpnia 2017r. do dnia 30 listopada 2017r., wtedy będzie zachowana ciągłość pobierania zasiłku rodzinnego. Okres zasiłkowy w przypadku świadczeń rodzinnych trwa od dnia 01 listopada 2017r. do dnia 31 października 2018r.

Przy wyżej wymienionych świadczeniach głównym kryterium przyznania świadczeń jest wysokość dochodów przypadających na członka rodziny za 2016r. z uwzględnieniem do chwili obecnej. W związku z powyższym, jeśli nastąpiła utrata dochodu lub uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, należy przedstawić dokumenty potwierdzające ten fakt.

Wnioski o świadczenia rodzinne, alimentacyjne można składać osobiście w budynku Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1 pokój 15 i 16 lub przesłać wypełniony formularz na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach, ul. Stawna 7.

Natomiast wnioski o świadczenia wychowawcze „500 plus” można również złożyć przez internet, między innymi za pośrednictwem bankowości elektronicznej i e PUAP.

Druki zostaną zamieszczone na stronie internetowej OPS po podpisaniu przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

UG Komorniki

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook