Plan działania priorytetowego - Rejon 822W oraz 821W Plewiska

Plan działania priorytetowego – Rejon 822W oraz 821W Plewiska

Rejon 822W (Plewiska – lewa strona miejscowości od ul. Grunwaldzkiej jadąc z Poznania)

W wyniku wielokrotnych interwencji i próśb mieszkańców oraz instytucji samorządowych ustalono, że na ul. Fabianowskiej w Plewiskach dochodzi często do łamania przepisów ruchu drogowego przez jeżdżących tam kierowców pojazdów. Dochodzi głównie do przekraczania dozwolonej prędkości oraz nie stosowania się do zakazu wjazdu pojazdów ciężarowych. Nadmieniam, że wzdłuż danych ulic znajdują się bardzo liczne zabudowania. Piesi uczestnicy ruchu drogowego jak i rowerzyści, a w szczególności dzieci narażeni są na niebezpieczeństwo przez kierowców nadmiernie przekraczających prędkość. Mieszkańcy czują obawę o swoje bezpieczeństwo. Do zdarzeń tych dochodzi głównie z uwagi na wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z przebudową ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach. Kierowcy sami szukają dróg objazdowych, chcąc nadrobić stracony czas w objazdach nie stosują się do ograniczenia prędkości i ustawionych znaków drogowych. Ulica Fabianowska jest długim prostym odcinkiem bez progów zwalniających co sprzyja rozwijaniu prędkości. Do przedmiotowego procederu dochodzi głównie w dni powszednie w godzinach tzw. szczytu komunikacyjnego tj. między 7:00-9:00 oraz 15:00-17:30

Rejon 821W (Plewiska – prawa strona miejscowości od ul. Grunwaldzkiej jadąc z Poznania)
Z przeprowadzonej analizy przestępstw i wykroczeń w rejonie 821W w obrębie Osiedla Zielarskiego w Plewiskach a także w wyniku wielokrotnych interwencji, próśb mieszkańców oraz instytucji samorządowych wynika, że głównym obecnie problemem jest niestosownie się mieszkańców do przepisów ruchu drogowego na Osiedlu Zielarskim. Na osiedlu obowiązuje znak D-40 „Strefa zamieszkania”, który zobowiązuje użytkowników dróg m.in. do ograniczenia prędkości do 20km/h, parkowania w miejscach wyznaczonych i pierwszeństwa pieszych nad pojazdami. Z uwagi na duże obszary zabudowy szeregowej i piętrowej występuje tu niski współczynnik miejsc postojowych do ilości pojazdów. Te dwa czynniki skutkują wzrostem popełnianych wykroczeń w związku z przepisami ruchu drogowego. Wykroczenia popełniane są w sposób ciągły i nagminny

W związku z wprowadzonymi planami priorytetowymi Policjanci KP Komorniki informują, że w wskazanych rejonach będą odbywać się liczne kontrole patroli Policji mające na celu wyeliminowanie danych zagrożeń. Mieszkańców prosi się o stosowanie do przepisów ruchu drogowego co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo. Użytkownicy pojazdów, którzy nie będą stosować się do w/w przepisów muszą liczyć się z wyciągnięciem wobec nich konsekwencji prawnych.

st. sierż. Grzegorz Otocki Dzielnicowy rejonu 822W, sierż. Adrian Bezulski Dzielnicowy rejonu 821W

police-651504_1280 police-651504_1280

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook