Zaproszenie na Zebranie Wiejskie w Szreniawie!

Zaproszenie na Zebranie Wiejskie w Szreniawie!

W najbliższy poniedziałek, 26 lutego 2024 roku, mieszkańcy malowniczej Szreniawy będą mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu. Jest to zebranie wiejskie, które odbędzie się o godzinie 18:00 w Domu Kultury ”Świetlica” przy ulicy Nowa 9. Organizatorzy tego ważnego spotkania, Sołtys oraz Rada Sołecka, zapraszają wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w dyskusji nad bieżącymi kwestiami dotyczącymi życia społeczności lokalnej oraz planami na przyszłość.

Szczegółowy plan przebiegu Zebrania!

Podczas Zebrania Wiejskiego zaplanowano szereg punktów porządku dziennego, obejmujących m.in. wybór protokolanta oraz przewodniczącego zebrania, prezentację informacji dotyczących bezpieczeństwa w sołectwie, sprawozdanie finansowo-rzeczowe za miniony rok, a także omówienie planów i celów działalności sołectwa na rok 2024. Jednym z ważnych punktów programu będzie także prezentacja planu działań kulturalnych i społecznych w miejscowym Domu Kultury przez koordynatora, Panią Izabelę Frąckowiak, oraz informacje na temat planowanych inwestycji w gminie i sołectwie Szreniawa, które przedstawi Wójt. Zebranie Wiejskie stanowi doskonałą okazję do wyrażenia swoich opinii, dzielenia się pomysłami na rozwój społeczności oraz nawiązania wartościowych kontaktów z innymi mieszkańcami. Sołtys oraz Rada Sołecka serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w tym istotnym dla społeczności wydarzeniu. Nie przegap tej okazji, by włączyć się w budowanie lepszej przyszłości dla Szreniawy!

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook