Kolejna Fala Protestów Rolników - Domagają Się Rozwiązania Problemów!

Kolejna Fala Protestów Rolników – Domagają Się Rozwiązania Problemów!

20 lutego Polska ponownie będzie świadkiem masowych protestów rolników, które wpłyną na komunikację w kraju. Organizatorzy zapowiadają blokady w miastach, w tym w Warszawie, Poznaniu oraz na granicy z Ukrainą, a protesty planowane są na 30 dni od wspomnianej daty. Zawiadomienia o zamiarze organizacji zgromadzeń zgodnie z Ustawą o Zgromadzeniach dotarły do Urzędu Gminy Komorniki. W związku z tym odbyło się tam spotkanie z przedstawicielami „Roli Wielkopolskiej”, które miało na celu omówienie utrudnień w ruchu komunikacyjnym w obrębie Gminy Komorniki.

Blokady przez rolników! – rozpoczęcie protestów!

Przedstawiciele rolników informują, że ich działania będą miały charakter blokad węzłów komunikacyjnych oraz wjazdów na autostradę i do Poznania. Planowane jest rozpoczęcie protestów od godziny 8:30 do godziny 18:00. Zablokowanie kluczowych punktów w kraju ma na celu zwrócenie uwagi władz na trudności, z jakimi borykają się rolnicy. Wśród postulatów znajdują się m.in. wyższe ceny skupu produktów rolnych, wsparcie finansowe dla rolnictwa, czy też uregulowanie kwestii dotyczących podatków i opłat. Tegoroczne protesty to kolejny głos rolników, którzy domagają się uwzględnienia ich potrzeb i trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się polskie rolnictwo.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook