Ile zarabiają wójt i radni w Gminie Komorniki?

Stanowisko wójta lub radnego to nie tylko możliwość decydowania o losach gminy. To również stabilne źródło dochodów.

Ile zarabia wójt Gminy Komorniki?

Wynagrodzenie Wójta Gminy Komorniki określone jest w uchwale Rady Gminy Komorniki Nr II/10/2014 z dnia 19.12.2014r. Zgodnie z jej treścią “ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Wójta Gminy Komorniki w wysokości:
1. wynagrodzenie zasadnicze 6.000,00 zł
2. dodatek funkcyjny 2.100,00 zł
3. dodatek stażowy 20% wynagr. zasadniczego 1.200,00 zł
4. dodatek specjalny 40% 3.240,00 zł”

Łączne wynagrodzenie miesięczne wójta wynosi 12.540,00 zł brutto.

Ile zarabiają radni Rady Gminy Komorniki?

Wysokość diet radnych określona jest w Uchwale Rady Gminy Komorniki Nr XLV/384/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. Zgodnie z par. 1 uchwały wysokość diet dla radnych to:

1. Dla Przewodniczącego Rady Gminy – dieta miesięczna w wysokości 1.600,00 zł
2. Dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy – dieta miesięczna w wysokości 1.300,00 zł
3. Dla Przewodniczących Komisji Rady Gminy:
– za udział w posiedzeniach komisji 500,00 zł
– za udział w sesji 400,00 zł
4. Dla pozostałych radnych:
– za udział w posiedzeniach komisji 250,00 zł
– za udział w sesji 400,00 zł

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook