Zmiana częstotliwości odbioru odpadów

Dnia 24 października 2013r. związek międzygminny SELEKT ogłosił
przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Komorniki. Oferty
zostaną otwarte 5 grudnia. W związku z tym zostanie zmieniona
częstotliwość odbioru odpadów

1) Domy jednorodzinne – Odpady komunalne (mieszane) – co dwa tygodnie –
Odpady wielkogabarytowe – raz na pół roku – Odpady segregowane – co dwa
tygodnie – Odpady zielone (trawa i liście) – co dwa tygodnie w okresie
od maja do listopada

2) Zabudowa wielorodzinna- Odpady komunalne (mieszane) – co tydzień-
Odpady segregowane – co tydzień- Odpady zielone – co dwa tygodnie w
okresie od maja do listopada- Odpady wielkogabarytowe – co miesiąc
3) Nieruchomości niezamieszkałe- Odpady komunalne (mieszane) – co dwa
tygodnie- Odpady segregowane – co dwa tygodnie- Odpady zielone – w
okresie od grudnia do kwietnia będą odbierane wraz z odpadami
zmieszanymi
Nowy wykonawca będzie zobowiązany w wyposażenie każdej nieruchomości w
harmonogramy wywozu odpadów, oraz komplet worków do segregacji.
źródło: komorniki.pl

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook