Znakowanie rowerów "Poznański rower – bezpieczny rower”

Znakowanie rowerów „Poznański rower – bezpieczny rower”

2 kwietnia br. w godz. 11:00 – 15:00 na terenie poznańskiej Malty, wjazd od ul. Wiankowej, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz z partnerami organizują rozpoczęcie sezonu rowerowego połączone z akcją znakowania jednośladów w ramach programu prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower”.

W imprezie wezmą również udział przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Skoda Auto Lab, Stowarzyszenia Wildzianie, Nitka Zgrupka, Rowerowy Poznań oraz Poznańska Masa Krytyczna. W celu uatrakcyjnienia imprezy zostały zaplanowane wydarzenia towarzyszące – atrakcje dla uczestników tj. rowerowy tor przeszkód, autochodziki dla najmłodszych, konkursy promujące bezpieczną jazdę na rowerze oraz właściwe zabezpieczenie jednośladów przed kradzieżą.

Na czym polega program prewencyjny „Poznański rower – bezpieczny rower”?
•policjanci oznakują rower nie uszkadzając lakieru i zarejestrują go przypisując mu indywidualny numer,
•na ramę zostanie naklejona nalepka potwierdzająca umieszczenie roweru w Policyjnym Rejestrze Oznakowanych Rowerów,
•po oznakowaniu właściciel roweru otrzyma potwierdzenie przystąpienia do programu – plastikową kartę formatu dowodu osobistego,
•uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Kto może przystąpić do programu prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower”:
•do programu przystąpić może wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Poznania i Powiatu Poznańskiego,
•dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku rower zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru.

Jakie wymagania muszą spełniać rowery?
•jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej – dopuszcza się, aby światła roweru były zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy,
•co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło barwy czerwonej, które może być migające,
•co najmniej jeden działający skutecznie hamulec,
•dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Z wyrazami szacunku

Naczelnik Wydziału Prewencji
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

p.o. podkom. Przemysław Kusik
Wydział Prewencji
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
ul. Szylinga 2
60-787 Poznań”

poznanskirower-miasto

poznanskirower-powiat

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook