Absolutorium dla Wójta

Absolutorium dla Wójta

Po raz ostatni w tej kadencji samorządu Rada Gminy Komorniki udzieliła Wójtowi Janowi Brodzie absolutorium, dając tym samym wyraz zaufania i aprobaty dla realizacji budżetu gminy w 2017 roku.

Dochody gminy w 2017 roku wynosiły ponad 138,5 mln zł (98% planu), z czego największą część stanowiły wpływy z podatku PIT (prawie 40 mln zł) i z podatku CIT (6,4 mln zł). Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych wyniosły ponad 28 mln zł, a od czynności cywilnoprawnych 3,6 mln zł.

Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości 140,5 mln zł (96,21 % planu). Najwięcej, bo ponad 56 mln zł przeznaczono na oświatę. Zakończono budowę kompleksu szkolnego w Plewiskach oraz rozpoczęto budowę szkoły w Chomęcicach. Na bieżące utrzymanie szkół wydano 21 mln zł, a przedszkoli 5,7 mln zł. Subwencja oświatowa wynosiła w ubiegłym roku 22,5 mln zł).

Ogromna część gminnej kasy jest przeznaczana na wychowanie przedszkolne. Gmina udzieliła dotacji przedszkolom publicznym i niepublicznym w wysokości 13,3 mln zł.

Na wydatki majątkowe w 2017 r. gmina przeznaczyła 35 mln zł. Najwięcej środków pochłonęła realizacja Programu Budowy Dróg, w tym m.in. budowa ulic: łączącej ul. Młyńską z Żabikowską w Komornikach, przebudowa ul. G. Daimlera w Komornikach, ul. Żwirowej, Pasieki, Piaskowej i nad Wirynką w Komornikach, budowa ul. Morelowej i Brzoskwiniowej w Głuchowie, przebudowa ul. Fabianowskiej z kanalizacją deszczową w Plewiskach, budowa ul. Vivaldiego w Szreniawie, ul. Jabłoniowej w Rosnowie, przebudowa ulic Polnej i Poznańskiej w Chomęcicach. Gmina dołożyła się także do powiatowych inwestycji drogowych – 2,5 mln zł przeznaczono na przebudowę ul. Szkolnej w Plewiskach, a 2 mln zł dołożono do rozbudowy drogi powiatowej Poznań – Komorniki od ul. Wołczyńskiej do Szkolnej w Plewiskach. Ponadto 6,3 mln zł przeznaczono budowę kanalizacji deszczowej w ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Po stronie wydatków majątkowych odnotować należy także wykup gruntów i nieruchomości pod drogi (3,7 mln zł) czy budowę mieszkań socjalnych (0,5 mln zł). Inwestycje gminne zrealizowane na poziomie 94,68% planu.

Lokalny transport zbiorowy kosztował gminę w ubiegłym roku 4,3 mln zł. Kwota ta została przekazana w postaci dotacji dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu na przewozy na terenie gminy i Poznania.

W 2017 roku Gmina Komorniki spłaciła raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 540,6 tys. zł. Wykupiono obligacje komunalne w kwocie 5 mln zł. Jednocześnie WFOSiGW umorzył gminie 484 tys. pożyczki zaciągniętej na budowę odcinków kanalizacji deszczowej w Plewiskach, budowę zbiornika retencyjnego i budowę kanalizacji deszczowej w Wirach.

Zadłużenie Gminy Komorniki z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych na koniec roku 2017 wynosiło 33,7 tys. zł., co stanowi 24,35 % wykonanych dochodów. Składają się na nie pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 5,7 mln zł. i obligacje komunalne w kwocie 28 tys. zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu pozytywnie oceniła wykonanie gminnego budżetu, podobnie jak komisja rewizyjna i pozostałe komisje rady gminy.

– Realizacja budżetu na tak wysokim poziomie świadczy, że został on dobrze przygotowany i rozsądnie realizowany. Było to możliwe dzięki dobrej współpracy z radą gminy, wspólnej wizji rozwoju naszej gminy i ciężkiej pracy urzędników i kierowników jednostek. Szczególnie zaś dziękuję Pani Skarbnik, Małgorzacie Pinczak, która na co dzień koordynuje budżet i czuwa nad jego prawidłową realizacją – podsumował Wójt Jan Broda.

– Jesteśmy zadowoleni, że mimo tak wysokich kosztów oświaty i dużych nakładów na inwestycje, udało się zmniejszyć deficyt gminy. To świadczy o dobrej kondycji finansowej gminy i mądrym zarządzaniu jej finansami – komentowali radni. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.

Przypominamy, że szczegółowa prezentacja budżetu Gminy Komorniki dostępna jest na: https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-miasta/komorniki

DSC_0244

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook