Aby wi(e)dzieć więcej #4

Aby wi(e)dzieć więcej #4

W kolejnym już artykule naszego cyklu, skupimy się na tym w jaki sposób przebiega rozwój widzenia u dziecka w pierwszym roku życia. Znaczne odstępstwa od tego modelu powinny skłonić rodziców do wykonania badania wzroku.

Układ wzrokowy noworodka nie jest w pełni wykształcony w chwili narodzin, ale szybko rozwija się w pierwszych miesiącach życia. Aby proces przebiegał prawidłowo, należy zapewnić dziecku odpowiednie bodźce wzrokowe. Na początku będą duże przedmioty o wysokim kontraście, a stopniowo coraz mniejsze, bardziej kolorowe stymulujące do sięgania po nie.
Tuż po narodzinach dziecko ma niską ostrość wzroku (dlatego, że plamka żółta w siatkówce jeszcze nie jest w pełni ukształtowana), zauważa tylko duże i kontrastowe obiekty w bliskiej odległości. Mogą to być twarze rodziców, a zwłaszcza twarz mamy, którą dziecko obserwuje podczas karmienia. Już w 2-3 miesiącu życia widać znaczne zmiany, dziecko zaczyna nawiązywać kontakt wzrokowy, utrzymuje uwagę na kolorowych, wyróżniających się obiektach. Uczy się koordynować ruchy oczu, jest wstanie wodzić za ruchomymi przedmiotami, ale koordynacja jest jeszcze słaba, więc oko może czasem uciekać ( zezować). W tym okresie dziecko zaczyna już sięgać rączką w stronę przedmiotów.
Czwarty do szóstego miesiąca to moment, w którym rozwija się widzenie przestrzenne. Po szóstym miesiącu życia oczy dziecka nie powinny już zezować, dzięki czemu jest w stanie widzieć trójwymiarowo. Znacznie poprawia się także dokładność i kontrola ruchów oczu oraz sięganie w kierunku obserwowanych obiektów, a także koordynacja tego ruchu. Ostrość wzroku szybko wzrasta i dziecko interesuje się coraz drobniejszymi szczegółami. Dziecko rozrzuca zabawki i obserwuje gdzie spadają.
Między 7-12 miesiącem dzieci zaczynają raczkować, co znacznie przyspiesza rozwój koordyncję oko-ręka. Dziecko uczy się oceniać odległość oraz swoje położenie w przestrzeni. Gdy dziecko ukończy pierwszy rok życia powinno interesować się kolorowymi książeczkami, obrazkami oraz układać konstrukcje z klocków.

Aleksandra Starzycka-Babik
Bloch Optyk – www.blochoptyk.pl

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook