ULGA PRORODZINNA W PIT ZA 2014 ROK

Ulgi podatkowe do odliczenia w PIT 2014

Wypełniając deklarację PIT za 2014 rok, którą podatnik ma obowiązek złożyć do 30 kwietnia 2015 roku, należy pamiętać o odliczeniu ulg podatkowych.

Obecnie mamy do wyboru następujące ulgi:

1. Ulga za Internet – z ulgi tej można skorzystać przez dwa kolejne lata podatkowe. Osoby korzystające z niej po raz pierwszy w rozliczeniu za 2012 rok mogą jeszcze w tym roku z niej skorzystać. Od dochodu odlicza się faktyczne wydatki z tytułu dostępu do Internetu w wysokości nieprzekraczającej 760 zł w danym roku. Nadwyżki ponad tę kwotę nie można uwzględnić w kolejnym roku. Ulgę można odliczyć także wtedy, gdy dana osoba korzysta
z Internetu w telefonie komórkowym czy w razie przenośnego modemu podłączanego do laptopa. Nie ma natomiast możliwości odliczania wydatków zakup, montaż lub zakup odpowiedniego sprzętu i jego naprawy.

2. Ulga na dzieci – rodzina z jednym dzieckiem będzie mogła maksymalnie odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2014 rok – 1 112,04 zł; z dwójką dzieci – 2 224,08 zł; z trójką – 4 224,12 zł; z czwórką – 6 924,12 zł, a z pięciorgiem –
9 624,12 zł.

3. Ulga z tytułu darowizn – podatnik może też odliczyć wydatki z tytułu darowizn:
– na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – odliczenie kwoty darowizny,
– na cele kultu religijnego – odliczenie kwoty darowizny,
– na rzecz krwiodawstwa – odliczenie od dochodu kwoty darowizny.
Łączna kwota odliczeń z każdego z tych tytułów oraz ze wszystkich tych tytułów łącznie nie może przekroczyć w roku podatkowym 6 proc. dochodu, a to znaczy, że darowizna dokonana w kwocie wyższej nie będzie mogła zostać odliczona.

4. Ulga rehabilitacyjna – w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć cele rehabilitacyjne oraz cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Prawo do tego mają zarówno osoby niepełnosprawne, jak i podatnicy, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, pod warunkiem jednak, że roczne dochody niepełnosprawnego nie przekraczają 9 120 zł. Istnieją dwa rodzaje odliczeń. Do nielimitowanych, które podlegają odliczeniu w całości, zalicza się między innymi koszty związane z przystosowaniem mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, odpłatną rehabilitację (na przykład sanatorium) czy opiekę pielęgniarską w domu nad niepełnosprawnym. Wydatki limitowane nie mogą przekroczyć określonej kwoty. Zalicza się do nich wydatki na opłacenie przewodników dla osób niewidomych i z niepełnosprawnością narządu ruchu, utrzymanie psa asystującego czy wydatki na samochód. Każdy z tych wydatków nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 2 280 zł.

5. Ulga na leki – Specyficznym rodzajem ulgi rehabilitacyjnej jest ulga na leki. Nie zalicza się jej ani do wydatków limitowanych, ani nielimitowanych. W tym wypadku odlicza się różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami na leki w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Przy czym z odliczenia można skorzystać tylko w przypadku, gdy lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

6. Ulga na nowe technologie – Ulga na nowe technologie obejmuje wyłącznie przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Jest to zwrot 50 proc. wydatków poniesionych na zaawansowane rozwiązania technologiczne – może przy tym chodzić o wartości niematerialne i prawne, czyli na przykład licencje i oprogramowanie. Maksymalna wysokość odliczenia nie może przekroczyć dochodu uzyskanego z tego źródła w danym roku podatkowym.

7. Ulga z tytułu składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne – osoby odprowadzające składkę na ubezpieczenie zdrowotne mogą ją odliczyć od podatku – w wysokości do 7,75% zapłaconych składek.

8. Ulga abolicyjna – Osoby pracujące za granicą mogą także w 2015 roku odliczyć ulgę abolicyjną, która służy zmniejszeniu należności podatkowych o różnicę, jaka istnieje pomiędzy składkami podatkowymi w Polsce i zagranicą.

Masz z tym problem?
Zadzwoń do mnie!
tel. 796-004-309
lub skontaktuj się mailowo:
biuro@mwpodatki.pl

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook