Bohdan Łazuka z programem „Za kulisami kabaretu”

Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach zaprasza na spotkanie z Bohdanem
Łazuką w programie “Za kulisami kabaretu”
Spotkanie odbędzie się dnia 4 grudnia 2009 o godzinie: 19:00 w G.O.K.
Komorniki ul. Jeziorna 5. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w Gminnym
Ośrodku Kultury przy ul Stawnej 7/11, zapisy telefoniczne pod numerem:
61 8107449.

Źródło: http://www.komorniki.pl/pl/pages/2/623/

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook