Gmina Komorniki pokrywa ceny biletów dla uczniów!

Gmina Komorniki pokrywa ceny biletów dla uczniów!

Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w Poznaniu przypomina mieszkańcom, że zbliża się koniec terminu obowiązywania biletów sieciowych na rok szkolny dla dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych na terenie gminy. Z dniem 30 września 2023 roku bilet ten stanie się nieważny. Na szczęście, dla uczniów szkół podstawowych, ZTM przygotował nowy bilet, który będzie ważny od 1 października 2023 roku do 30 września 2024 roku. Cena biletu pozostaje niezmieniona w porównaniu do roku ubiegłego i wynosi 60 zł. To doskonała okazja do swobodnych podróży po całej sieci w strefie A+B+C+D.

Gmina Komorniki zaskakuje i wychodzi z propozycją dla uczniów!

Gmina Komorniki wychodzi naprzeciw potrzebom swoich mieszkańców, ponieważ pokryje koszty biletów dla uczniów klas I-IV, których trasa z domu do szkoły wynosi ponad 3 km, oraz dla uczniów klas V-VIII, których trasa wynosi ponad 4 km. Szkoły zostały poproszone o zebranie kart PEKA Junior i PEKA od odpowiednich uczniów oraz przekazanie ich do ZTM. Harmonogram działań obejmuje następujące etapy:

  • Szkoły mają czas do 18 września na zebranie kart PEKA Junior oraz PEKA od uczniów uprawnionych do dofinansowania.
  • Do 22 września szkoły przekażą ZTM zebrane karty wraz z imienną listą uczniów.
  • Dla uczniów, którzy jeszcze nie posiadają kart PEKA lub PEKA Junior, wyznaczony został dodatkowy termin na dzień 6 października 2023 roku, aby szkoły mogły dostarczyć karty razem z imienną listą uczniów.
  • ZTM załaduje bilety szkolne (obowiązujące od 1 października 2023 roku do 30 września 2024 roku) na karty PEKA Junior oraz PEKA w terminie do 24 października 2023 roku. Po dokonaniu załadunku i wystawieniu faktury VAT, ZTM powiadomi szkoły o gotowości do odbioru kart w swojej siedzibie przy ulicy Matejki 59.
  • Od 1 września do 24 października 2023 roku, ZTM będzie uznawać legitymacje szkolne wydane przez szkoły na terenie Gminy jako dokumenty uprawniające do przejazdów w Strefie A+B+C+D. Po 24 października br., konieczne będzie posiadanie biletów załadowanych na kartach PEKA Junior lub PEKA.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook