Klaudiusz Lipiński

Klaudiusz Lipiński1

Imię: Klaudiusz

Nazwisko: Lipiński

Wiek: 44

Miejsce zamieszkania: Plewiska

Wykształcenie: wyższe

Przynależność do komitetu wyborczego: Aktywni Dla Gminy

Skrócona historia życia: Urodziłem się w Poznaniu w 1970 r. Ukończyłem studia wyższe na kierunku Transport Drogowy na Politechnice Poznańskiej. Podczas studiów miałem już okazję poznać naszą gminę, gdyż tutaj właśnie rozpocząłem swoją karierę zawodową pracując w SERVISCO, a później w DHL. Mieszkam w Plewiskach od 15 lat na osiedlu Zielarskim, jako jeden z pierwszych mieszkańców ulicy Szałwiowej. Mam żonę i dwójkę dzieci. Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą związaną z logistyką i transportem międzynarodowym.

Jakie działania jako radny zamierza Pan / Pani podjąć na rzecz gminy?: Naturalnym działaniem jako Radnego będzie wspieranie inicjatyw, zmierzających do powstania projektu, a dalej samej budowy wiaduktu. Będę wnioskować o wydzielenie kolejnych obszarów ziemi na tereny rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Kolejnym krokiem będzie zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i do domu – budowa chodników i tras rowerowych a mając na uwadze, iż nasza społeczność rozrasta się w dużym tempie będę zabiegać o budowę 2-go przedszkola i gimnazjum.

Dlaczego własnie Pana / Panią wyborcy powinni wybrać jako radnego Gminy Komorniki?: 4 lata temu udało mi się dzięki natychmiastowemu działaniu doprowadzić do przywrócenia ruchu dwustronnego na ulicy Kminkowej i wyznaczenia nowych miejsc parkingowych. To był początek moich działań zmierzających do polepszenia sytuacji mieszkańców osiedla Zielarskiego. Byłem zaangażowany w skuteczną walkę o wstrzymanie budowy pieca do spalania zwłok. To dało mi wiarę, że poprzez swoją determinację i zaangażowanie będę mógł zrobić o wiele więcej dla naszej lokalnej społeczności.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook