Kolejny Szafing w GOK "Piwnica"

Kolejny Szafing w GOK „Piwnica”