Dzień edukacji narodowej 2016

Dzień edukacji narodowej 2016

“Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Jan Broda zaprosił pracowników gminnej oświaty do auli nowej szkoły w Plewiskach, by podziękować im za codzienną pracę na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. Wyraził nadzieję, by satysfakcja z osiągnięć wychowanków i wymierne efekty pracy nad ich rozwojem towarzyszyły nauczycielom przez całą karierę zawodową.

Co znaczące, z roku na rok obserwujemy wzrost liczby uczniów, a co za tym idzie – nauczycieli, specjalistów i pracowników obsługi. Rok szkolny 2016/2017 naukę w gminnych szkołach i przedszkolach rozpoczęło 3400 dzieci, czyli o 383 więcej niż w roku ubiegłym. Naturalną konsekwencją takiej sytuacji demograficznej są inwestycje w bazę oświatową – zaznaczył Wójt. Zapowiedział także, że dyskutowana obecnie reforma oświatowa będzie z pewnością wymagała kolejnych.Więcej dzieci to więcej pracy, większa odpowiedzialność, ale i większa radość z ich rozwoju pod naszymi skrzydłami – dodał.

Jak co roku, uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej była okazją do wręczenia nagród Wójta wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom. W tym roku w gronie wyróżnionych znaleźli się: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komornikach – Bożena Czaińska i jej zastępczyni Hanna Drapiewska – za sprawne zarządzanie szkołą podczas trwającej dwa lata rozbudowy, p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Plewiskach – Robert Witkowski za wkład w prace planistyczne nad budową nowej podstawówki oraz: Karolina Żebrowska i Grażyna Orwat ze szkoły w Plewiskach, Renata Łuczka ze szkoły w Chomęcicach, Katarzyna Trafas i Paula Mikołajczak ze szkoły w Komornikach, Monika Wiśniewska i Małgorzata Kucharska-Rabiza z Gimnazjum w Komornikach, Izabela Witkowska ze szkoły w Wirach i Elżbieta Kornet z przedszkola im. Króla Maciusia I w Komornikach.

Na uroczystości mieliśmy przyjemność gościć Zastępcę Dyrektora Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego, Czesława Kruczka, który przekazał nauczycielom życzenia w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – Ewę Superczyńską, która nie kryła zadowolenia ze stanu oświaty w gminie.

Specjalne gratulacje od Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy odebrały cztery nauczycielki z wirowskiej szkoły z okazji odznaczenia Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, nadawanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: Renata Kozłowska, Justyna Kozłowska-Lisik, Wanda Rosińska i Małgorzata Zięcik.

Panowie złożyli także życzenia emerytowanym pracownikom oświaty, którzy tradycyjnie przyjęli zaproszenie do udziału w uroczystości.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.”

p1030737 p1030676 p1030697 p1030718 p1030728 p1030731

UG Komorniki

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook