Komorniki inwestują w oświatę

Komorniki inwestują w oświatę

Rok 2015, podobnie jak poprzedni, obfitował w Gminie Komorniki w inwestycje oświatowe. Te największe trwają od 2013 r. Dzięki nim do roku 2017 powstanie w gminie w sumie 1120 nowych miejsc w szkołach podstawowych. Gmina wyda na nie w sumie 40 milionów zł.

Na początku tego roku ukończono rozbudowę Szkoły Podstawowej w Plewiskach, w wyniku której przybyły 4 nowe sale lekcyjne z zapleczami oraz dodatkowe sanitariaty. Poprawiono także infrastrukturę sportową przy szkole. Oświetlono boisko, otwarto bieżnię lekkoatletyczną, skocznię w dal i siłownię zewnętrzną. Przebudowano oświetlenie całego terenu szkoły. Łączny koszt rozbudowy szkoły i budowy infrastruktury sportowej wyniósł ponad 1,9 mln.

We wrześniu ruszyła największa inwestycja oświatowa w gminie – budowa kompleksu szkolnego w Plewiskach. Do tej pory wybudowano ściany dwóch segmentów oraz sali sportowej. Trwają prace na sieciach instalacji kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i wodociągowej. Trzykondygnacyjna szkoła będzie miała 18 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, 3 pracownie językowe, bibliotekę, 4 świetlice oraz salę gimnastyczną. Szkoła, przygotowywana na 650 uczniów, ma zostać częściowo udostępniona już we wrześniu przyszłego roku, a termin realizacji całości inwestycji to sierpień 2017r. Szkoła ma kosztować 24 mln, a drogi w jej rejonie kolejne 3 mln.

W Komornikach trwa kolejna duża inwestycja oświatowa – rozbudowa szkoły podstawowej. Z początkiem roku szkolnego oddanych zostało do użytkowania już 14 nowych sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, szatnie i sanitariaty oraz sukcesywnie remontowane pomieszczenia istniejących budynków. W czasie wakacji został rozebrany stary łącznik, a w jego miejscu powstał nowy 4-kondygnacyjny, w którym znajdą się biblioteka, pokój nauczycielski, gabinety dyrekcji oraz winda. Dzięki zaciągniętej pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gmina wykonała w istniejącej szkole gruntowy wymiennik ciepła wraz z termomodernizacją istniejących budynków. W jej ramach wykonane będzie ocieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych, wymienione zostaną okna i drzwi w starszych budynkach. Modernizacji podlegać będzie kotłownia wraz z instalacją centralnego ogrzewania. Łączna wartość dofinansowania ze środków WFOŚiGW wyniesie 850.000,00 zł. Gdy w 2012 roku przystępowano do projektowania tego zadania, w 24 salach szkoły uczyło się 630 dzieci. Po zakończeniu prac, planowanych na styczeń 2017 r., liczba sal powiększy się do 44, a do szkoły będzie już uczęszczało 1000 dzieci. Na rozbudowę gmina wyda w sumie ponad 12,8 mln.

Cieszy nas, że w tym roku udało także się przeprowadzić rozbudowę i przebudowę przedszkola im. Króla Maciusia I w Komornikach. Przedszkole, budowane w latach 80tych zyskało nową salę zajęć, szatnię, wiatrołap i pokój biurowy. Na całym budynku wykonano termomodernizację i zmieniono elewację, a teren na zewnątrz wyłożono kostką brukową i wyposażono w małą architekturę. Na termomodernizację przedszkola gmina wykorzystała dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 143.000zł.

W lipcu i sierpniu 2015 r. wykonane zostały prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Gimnazjum. Przy boisku, zbudowanym w zeszłym roku powstały trybuny i oświetlenie, teren wokoło utwardzono kostką brukową oraz postawiono stojaki na rowery.

UG Komorniki

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook