Mateusz Rochowiak

Mateusz Rochowiak

Imię: MATEUSZ

Nazwisko: ROCHOWIAK

Wiek: 24

Miejsce zamieszkania: KOMORNIKI

Wykształcenie: wyższe

Przynależność do komitetu wyborczego: KWW Nasza Gmina Komorniki

Skrócona historia życia: “Mam 24 lata, w Komornikach mieszkam od 11 lat. Jestem absolwentem Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu oraz Politechniki Poznańskiej. Pracuję na stanowisku automatyka w dużym koncernie motoryzacyjnym na terenie naszego powiatu.
Oprócz pracy zawodowej poświęcam się pracy na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego działającego na terenie Naszej Gminy, jestem instruktorem harcerskim w stopniu podharcmistrza i pełnię funkcję Komendanta Ośrodka ZHP Komorniki „Róża Wiatrów”. ”

Jakie działania jako radny zamierza Pan / Pani podjąć na rzecz gminy?: Głównymi działaniami jakimi chciałbym zająć się podczas nadchodzącej kadencji to wspieranie inicjatyw młodych mieszańców Gminy Komorniki, jak np. wprowadzenie nocnych połączeń autobusowych.Oprócz tego wsparcie inicjatywy uporządkowania leśnych terenów zielonych na terenie gminy Komorniki, co pozwoli na stworzenie nowych miejsc do rekreacji i zabawy dla dzieci. Bardzo ważnym punktem, na który chcę położyć ogromny nacisk to poprawa bezpieczeństwa w okręgu ul. Żabikowskiej w Komornikach.

Dlaczego własnie Pana / Panią wyborcy powinni wybrać jako radnego Gminy Komorniki?: Jestem osobą otwarta na wszelkie propozycje, które mogą poprawić komfort życia w Komornikach. Nigdy nie miałem problemu z kontaktem z ludźmi. Moje dane kontaktowe są ogólnie dostępne, nie ukrywam się przed ludźmi, a wręcz przeciwnie staram wychodzić się im naprzeciw, nigdy nie odmówiłem pomocy osoba, które o nią prosiły. Uważam, że ogromną zaleta jest moja kilkuletnia już współpraca z wieloma instytucjami na terenie Komornik, co tym razem pragnę wykorzystać aby pomagać mieszkańcom.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook