Mieszkania komunalne dla mieszkańców Gminy Komorniki
fot. komorniki.pl

Mieszkania komunalne w Plewiskach dla mieszkańców Gminy Komorniki

Gmina Komorniki aktywnie inwestuje w rozwój swojej infrastruktury mieszkaniowej, dbając o zapewnienie odpowiednich warunków mieszkalnych dla swoich mieszkańców. W ramach tych działań, 19 stycznia 2023 roku, gmina złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu Budownictwa Socjalnego i Komunalnego. Celem tego przedsięwzięcia jest budowa nowego budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej w Plewiskach, który dostarczy 16 nowych mieszkań komunalnych.

Inwestycja w przyszłość

Projekt budowy nowych mieszkań komunalnych ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Komorniki. Zwiększenie dostępności mieszkań komunalnych to ważny krok w kierunku rozwoju lokalnej społeczności i zapewnienia godnych warunków mieszkalnych dla wszystkich obywateli

Dofinansowanie na rzecz rozwoju

14 września 2023 roku, w Pobiedziskach, miało miejsce wręczenie czeku na kwotę 3 333 757 złotych na realizację tego ambitnego projektu. To znaczące dofinansowanie pochodzi z Programu Budownictwa Socjalnego i Komunalnego, co jest dowodem na wsparcie ze strony rządu dla inwestycji mających na celu poprawę warunków mieszkaniowych obywateli. Całkowita planowana wartość inwestycji wynosi 4 617 196,43 złote. Gmina Komorniki, deklarując swój wkład własny na poziomie 1 283 439,43 złote, otrzymuje znaczące wsparcie finansowe z Programu Budownictwa Socjalnego i Komunalnego w wysokości 3 333 757 złotych.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook