Zakończył się nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego
fot. komorniki.budzet-obywatelski.org

Zakończył się nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki na 2024 rok

Mieszkańcy Gminy Komorniki mieli okazję wziąć udział w procesie tworzenia przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. W dniach od 14 sierpnia do 15 września br., zgłosili 45 różnych propozycji projektów, które mogą być zrealizowane na terenie gminy w 2024 roku. To ważny moment partycypacji społecznej, który pozwala obywatelom wpływać na rozwój swojego regionu.

Więcej Środków na Pomysły Społeczności

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki do dyspozycji jest pokaźna suma – 1 370 000 zł, która podzielona jest na projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne. Na zadania inwestycyjne przeznaczono 1 250 000 zł, a na projekty nieinwestycyjne, nazywane „miękkimi”, 120 000 zł. To oznacza, że więcej środków może zostać przeznaczonych na pomysły społeczności, które poprawią jakość życia mieszkańców. Do 6 października br. trwać będzie proces weryfikacji zgłoszonych projektów. Weryfikowane są m.in. kompletność wniosków oraz ich zgodność z prawem i możliwością realizacji. To ważny etap, który ma na celu zapewnienie, że wybrane projekty rzeczywiście mogą być zrealizowane na terenie gminy.

Głosowanie Społeczności

Ostateczna lista projektów, które przejdą pozytywną weryfikację, zostanie ogłoszona do 20 października br. Wtedy mieszkańcy Gminy Komorniki będą mieli możliwość wyrażenia swojego poparcia dla wybranych projektów podczas elektronicznego głosowania. To moment, w którym społeczność ma realny wpływ na wybór projektów, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook