Ulica Brzozowa w Walerianowie
fot. komorniki.pl

Ulica Brzozowa w Walerianowie zostanie rozbudowana dzięki dofinansowaniu

Gmina Komorniki odniosła sukces w szóstej edycji naboru wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zdobywając wsparcie w wysokości 3 mln zł. Wartość tego dofinansowania zostanie przeznaczona na rozbudowę ulicy Brzozowej w Walerianowie.

Nowa droga dla bezpieczeństwa i wygody mieszkańców

Projekt inwestycyjny zakłada budowę ulicy Brzozowej w Walerianowie, stanowiącej drogę wewnętrzną, która będzie połączona z drogą publiczną, jaką jest ulica Bukowa. Planowana długość tej nowej drogi wynosić będzie 631,12 metrów. W ramach tej rozbudowy, nowo wybudowana ulica zostanie wyposażona w chodnik, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych. Ponadto, z myślą o trudnych warunkach geologicznych tego terenu, inwestycja przewiduje system odwodnienia.

Elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu

Nie ograniczając się jedynie do samej nawierzchni, projekt uwzględnia także zastosowanie elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Obecnie ulica Brzozowa jest pokryta gruntową nawierzchnią o nierównym profilu, a brak wydzielonych chodników znacznie utrudnia korzystanie z niej przez pieszych. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, ulica Brzozowa, na której znajduje się zwarta zabudowa mieszkaniowa, uzyska połączenie z ulicą Bukową. To ważne ułatwienie dla mieszkańców, ponieważ ulica Bukowa to miejsce, gdzie znajdują się przystanki komunikacji podmiejskiej oraz przystanek autobusu szkolnego.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook