Nabór do Rady Seniorów Gminy Komorniki! Szansa na Aktywne Zaangażowanie

Nabór do Rady Seniorów Gminy Komorniki! szansa na aktywne zaangażowanie

Gmina Komorniki ogłasza nabór kandydatów do składu Rady Seniorów na kadencję 2024-2029. To niepowtarzalna okazja dla osób starszych zamieszkujących teren gminy, by aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej i reprezentować interesy środowiska senioralnego. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Gminy Komorniki nr XLI/362/2021, Rada Seniorów składać się będzie od 10 do 15 członków, reprezentujących różnorodne środowiska senioralne w gminie. Do Rady zostaną wybrani przedstawiciele koł seniorów oraz dwóch stowarzyszeń: Stowarzyszenia Uniwersytet Międzypokoleniowej Integracji – Nauka i Kultura oraz Stowarzyszenia Komornickich Seniorów „Aktywni Razem”.

Do kiedy trwa proces naboru kandydatów?

Proces naboru kandydatów rozpoczął się 28 lutego 2024 r. i potrwa do 12 marca 2024 r. Osoby zainteresowane udziałem w Radzie Seniorów proszone są o złożenie zgłoszenia w Urzędzie Gminy Komorniki, korzystając z formularza dostępnego do pobrania na stronie internetowej urzędu. Aby zostać członkiem Rady Seniorów, należy spełnić kilka podstawowych kryteriów, takich jak zamieszkanie na terenie Gminy Komorniki, brak karania za przestępstwa umyślne, posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności senioralnej. Rada Seniorów Gminy Komorniki pełni istotną funkcję konsultacyjną, doradczą i opiniodawczą dla władz lokalnych. Jej celem jest m.in. integrowanie środowiska osób starszych, reprezentowanie ich interesów oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu zwiększenie ich aktywności społecznej. Posiedzenia Rady odbywają się regularnie, co najmniej raz na kwartał. Warto podkreślić, że członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu żadnych diet czy wynagrodzeń.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook