Nowe stawki opłat za wodę i ścieki.

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 kwietnia 2014 r. na terenie gminy Komorniki cena 1 m3 wody wzrasta z 2,90 zł netto do 3,5 zł netto. Natomiast cena 1 m3 ścieków wzrośnie z 4,5 zł do 5 zł netto. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT, który wynosi 8%.

Cena m3 wody nie zmieniała się od 4 lat, a opłata za ścieki od 2 lat, a zmiany stawek wynikają z dynamicznej rozbudowy infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy i konieczności układania nowych odcinków rur wodociągowo–kanalizacyjnych.

Proponowane przez PUK nowe taryfy opłat zostały zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Komorniki nr XLVI/395/2014 z dnia 27.02.2014 r.


Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook