Odbiór odpadów zielonych od 1 maja

Odbiór odpadów zielonych od 1 maja

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania – SELEKT” w Czempiniu informuje o zbliżającym się terminie rozpoczęcia zbiórki odpadów zielonych i liści w ramach selektywnej zbiórki bezpośrednio od właścicieli nieruchomości. Odpady będą odbierane z częstotliwością co cztery tygodnie w okresie od 1 maja do 30 listopada zgodnie z harmonogramem.
Zgłoszenie chęci odbioru odpadów zielonych właściciel nieruchomości powinien skierować bezpośrednio do firmy odbierającej odpady telefonicznie bądź też na adres e-mail podany poniżej (zgłoszenie umożliwi opracowanie harmonogramu wywozu oraz sprawne dostarczenie worków z tworzyw sztucznych ulegających biodegradacji).
Ponadto przypomina się, że:

– odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów tzn. ścięta trawa, kwiaty i liście, rozdrobnione gałęzie, części zielone gałęzi z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów.

– odpady zielone można również zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach; przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK z chwilą ich uruchomienia oraz dostarczyć do miejsca wyznaczonego przez gminę w porozumieniu z firmą wywozową.

Kontakt do firm odbierających odpady:

REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Górecka 104; 61-486 Poznań

Tel. kontaktowy: 65 5114482

Fax. 61 83 22 481

e-mail: poznan@remondis.pl

UG: Komorniki

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook