współpracy partnerskiej z Politechniką Poznańską
fot. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej z Politechniką Poznańską

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ma przyjemność ogłosić podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej z Politechniką Poznańską. Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce 4 lipca 2023 roku, a dokument został podpisany przez Rektora Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. Teofila Jesionowskiego oraz Dyrektora Muzeum, dr Jana Maćkowiaka.

Celem nawiązanej współpracy jest wzajemne wspieranie się w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza kultury technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki inżynieryjnej. Porozumienie ma również na celu popularyzację wiedzy związanej z tym obszarem oraz stworzenie warunków rozwoju dla studentów, pracowników naukowych i muzealników.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Politechnika Poznańska wierzą w owocną współpracę, która przyczyni się do ochrony i promocji bogatego dziedzictwa kulturowego oraz umożliwi rozwój i wymianę wiedzy pomiędzy obiema instytucjami.

Źródło informacji: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook