Ruszyły wypłaty „500+”

Ruszyły wypłaty „500+”

“Dokładnie trzy tygodnie od wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i przyjęcia pierwszych wniosków, ruszają wypłaty świadczenia „500+” w Gminie Komorniki. Realizujący usługę Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach przyjął przez ten czas 1985 wniosków, z tego 1094 w formie elektronicznej. Pracownicy sporządzili już pierwsze decyzje o przyznaniu świadczenia i w piątek, 22 kwietnia dokonywane będą pierwsze wypłaty.
Przypomnijmy, że OPS w Komornikach zatrudnił dwie osoby do realizacji nowego zadania, ale przez pierwsze miesiące do prac są zaangażowani także, dotychczasowi pracownicy. Według statystyk meldunkowych szacowano, że w gminie zostanie złożonych ok. 2500 wniosków o świadczenie wychowawcze. Wnioski złożone do tej pory to 80% z nich. Świadczyć to może o wysokiej świadomości naszych mieszkańców, bądź o nieoszacowanej liczbie osób niezameldowanych zamieszkujących gminę. Urząd gminy, w którym od kwietnia zlokalizowano centrum świadczeń, był gotowy na przyjęcie dużej ilości wnioskodawców w pierwszych tygodniach obowiązywania ustawy. Kolejek jednak nie było, organizacja sobotnich dyżurów OPS w kwietniu oraz fakt, że większość wybiera drogę elektroniczną do złożenia wniosku pozwoliły na bezproblemowe wdrożenie ustawy.”

UG Komorniki

pieniądze

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook