Sołtysi gminy Komorniki

Sołtysi gminy Komorniki, kadencja 2015-2018

Zebranie w Wirach, 3 lutego, zakończyło serię spotkań sprawozdawczo-wyborczych w sołectwach gminy Komorniki. Do wyborów stanął jeden kandydat, dotychczasowy sołtys Dominik Występski, na którego zagłosowali wszyscy obecni mieszkańcy. Pan Występski, który w listopadowych wyborach uzyskał mandat radnego rozpocznie drugą kadencję sołtysowania. Zmiany natomiast nastąpiły
w radzie sołeckiej, do której wybrano trzech nowych członków – młodych Wirowian.
W ostatnim tygodniu stycznia wybory sołtysa w Szreniawie także odbyły się bez niespodzianek. Czwarty raz funkcję tę będzie pełnił Władysław Kwaśniewski, który od listopada zasiada również
w komornickiej radzie gminy.
Podsumowując, w trzech sołectwach (Plewiska, Rosnówko i Łęczyca) mieszkańcy wybrali nowych sołtysów, w pięciu rządzić będą dotychczasowi (Głuchowo, Chomęcice, Komorniki, Szreniawa i Wiry). Co ciekawe, w środowisku sołtysów i rad sołeckich pojawiły się młode osoby. Zainteresowanie młodego pokolenia sprawami lokalnymi cieszy i pozwala mieć nadzieję, że młodzi będą aktywnie uczestniczyć w decydowaniu o swoich wsiach.
Pięciu z sołtysów pełni jednocześnie funkcję radnego.
Sołtysi gminy Komorniki, kadencja 2015-2018
1. Chomęcice – Dorota Trocha
2. Głuchowo – Krystyna Kroll-Chilomer
3. Komorniki – Henryk Szkudlarek
4. Łęczyca – Mateusz Werbliński
5. Plewiska – Małgorzata Zgoła
6. Rosnówko – Krzysztof Ratajczak
7. Szreniawa – Władysław Kwaśniewski
8. Wiry – Dominik Występski

UG Komorniki

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook