Tereny zielone czy miejsca parkingowe?

Tereny zielone czy miejsca parkingowe?

Powraca temat braku terenów zielonych i samej zieleni w Plewiskach. Do Wójta wpłynęło następujące pytanie:

“Panie wójcie czy w Plewiskach jest przewidziana jakaś zieleń, fajnie że buduje się nowe ulicę ale poza kostka nic tam nie ma, sam beton, nawet ani jednego drzewa. Przykład ostatnio wybudowana ulica Czarna droga, droga była szeroka a w ogóle nie pomyślano o jakiejkolwiek zieleni, sam beton w koło. Nie można by wybudować tych dróg wzorując się na części ulicy zielarskiej, gdzie przy drodze rosną drzewa.”

Wójt odpowiada: “Starsza część Czarnej drogi jest na tyle wąska, że możliwe było zbudowanie jedynie ciągu pieszo-jezdnego. Przy budowie nowej części uwzględniono liczne postulaty mieszkańców i zapewniono im miejsca postojowe.”

Odpowiedź Wójta zachęca do pewnej refleksji: na czym nam – Plewiszczanom bardziej zależy? Na terenach zielonych, czy miejscach parkingowych? Z przykładu budowy Czarnej Drogi można wysnuć wniosek, że nie zawsze idzie pogodzić te dwie kwestie.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook