Tomasz Sucharski

Tomasz Sucharski

Imię: Tomasz

Nazwisko: Sucharski

Wiek: 46

Miejsce zamieszkania: Plewiska

Wykształcenie: wyższe

Przynależność do komitetu wyborczego: KWW Nasza Gmina Komorniki

Skrócona historia życia: Mam 46 lat, jestem żonaty, mamy z żoną Kingą dwie córki w wieku szkolnym Aleksandrę i Celinę, mieszkamy w Plewiskach od 10 lat. Jestem absolwentem Politechniki Poznańskiej, ukończyłem podyplomowe studia rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zawodowo jestem związany z administracją podatkową.

Jakie działania jako radny zamierza Pan / Pani podjąć na rzecz gminy?: Chcę zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie dzieciom i młodzieży dobrych warunków do nauki, ale także miejsc do rekreacji. Moim priorytetem będzie także pomoc władzom gminy w budowie wiaduktów przy ulicy Grunwaldzkiej. Będę zabiegał o powstanie nowych terenów wypoczynku i rekreacji oraz w miarę możliwości ścieżek rowerowych.

Dlaczego własnie Pana / Panią wyborcy powinni wybrać jako radnego Gminy Komorniki?: Będąc związany z Plewiskami już wiele lat znam potrzeby i problemy mieszkańców. Wspólnie z żoną działam charytatywnie, wspomagając Parafialny Caritas w Plewiskach. Czynimy także starania o wprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych dla dzieci zabiegając o wsparcie w tym projekcie ze strony dyrekcji i nauczycieli naszej szkoły. Jako osoba skromna i uczciwa będę dbał o interesy wszystkich mieszkańców Plewisk.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook