Dawid Kornacki

Dawid Kornacki

IMG_6257

Imię: Dawid

Nazwisko: Kornacki

Wiek: 28

Miejsce zamieszkania: Plewiska

Wykształcenie: średnie

Przynależność do komitetu wyborczego: KWW Gmina na Plus

Skrócona historia życia: Mieszkam w Plewiskach od urodzenia. mogę użyć stwierdzenia, że Plewiska są moją małą ojczyzną. Tutaj się urodziłem, chodziłem do szkoły a teraz pracuję, prowadząc niewielką działalność gospodarczą, jaką jest kwiaciarnia. Od zawsze interesowałem się życiem Plewisk, biorąc udział w różnych wydarzeniach kulturalnych. Przygotowywałem imprezy i spotkania skierowane do mieszkańców naszej miejscowości oraz gminy.

Jakie działania jako radny zamierza Pan / Pani podjąć na rzecz gminy?: “Moimi priorytetami są:
– przywrócenie na terenie Plewisk całodobowej opieki zdrowotnej,
– organizacja skuteczniejszej pomocy społecznej dla osób dotkniętych biedą, chorobami oraz niedołężnością starczą,
– budowa nowych i większych przedszkoli publicznych oraz żłobków,
– utwardzenie ulic na Os. Zielarskim (uwzględniając odprowadzenie wód deszczowych),
– dołożenie wszelkich starań do udrożnienia przejazdów kolejowych dzielących Plewiska od Poznania.”

Dlaczego własnie Pana / Panią wyborcy powinni wybrać jako radnego Gminy Komorniki?: Jestem osobą niezależną partyjnie, która nie bawi się w politykę i zagrywki polityczne. Zamierzam brać czynny udział w posiedzeniach RADY GMINY i dbać o dobro mieszkańców zajmując się tylko i wyłącznie rzeczami związanymi z polepszeniem warunków mieszkalnych na terenie naszej miejscowości, a nie doszukiwać się błędów innych i wytykać je na forum, szkoda na to czasu.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook