Wójt Roku - Gmina Roku

Wójt Roku – Gmina Roku

002
27 marca br. w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczysta Gala, podczas której Wójt Gminy Komorniki – Jan Broda został wyróżniony tytułem Wójta Roku, a sama Gmina – Gminą Roku.

Komorniki zostały uznane za gminę spełniającą najwyższe standardy gmin europejskich. Gmina została nagrodzona za całokształt zachodzących w niej procesów, służących rozwojowi środowiska przyjaznego dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Liczne inwestycje skierowane do miejscowej ludności, wysokiej jakości obiekty sportowe, stała poprawa infrastruktury drogowej, ekologiczny postęp, edukacja na wysokim poziomie oraz aktywna przedsiębiorczość – to wyróżniki Gminy Roku według oceniających. Kapituła konkursu doceniła dorobek Jana Brody jak lidera samorządowego, który potrafi zadbać o potrzeby lokalnej społeczności, stwarza warunki zachęcające do związania życia rodzinnego z Gminą Komorniki oraz przyciągające inwestorów.

Odbierający z rąk Wojewody oraz Wicemarszałka wyróżnienie Wójt Broda zaznaczył, że traktuje swoją pracę jako służbę dla mieszkańców. Ich zwiększająca się liczba świadczy o dobrej atmosferze do życia i pracy, co motywuje do dalszego działania na ich rzecz. Nie zabrakło także podziękowań dla współpracowników i pracowników, których codzienna praca daje pozytywne efekty.

Plebiscyt organizowany jest przez Fundację Gospodarczą Euro-Partner, pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewody Wielkopolskiego.

Gratulujemy!

Źródło: komorniki.pl


Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook