Wydłużenie czasu realizacji rozbudowy ul.Grunwaldzkiej w Plewiskach.

Wydłużenie czasu realizacji rozbudowy ul.Grunwaldzkiej w Plewiskach.

W dniu 31 sierpnia 2016r. do Urzędu Gminy Komorniki wpłynęło pismo z Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o wyrażeniu zgody spółce Eurovia Polska S.A. na wydłużenie czasu wykonania robót budowlanych związanych z rozbudową ul.Grunwaldzkiej (drogi powiatowej nr 2387P Poznań – Komorniki) – etap I od km 0+000 do km 0+944,61. Głównym powodem konieczności wydłużenia czasu realizacji prac były liczne kolizje z sieciami infrastruktury podziemnej, których zinwentaryzowanie na mapach nie pokrywało się z zastanymi warunkami w terenie. Oprócz planowanych usunięć kolizji, przebudowano kilkadziesiąt przyłączy w branżach: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, telekomunikacyjnej i energetycznej. Przebudowy wszystkich tych urządzeń wymagały uzyskania zgód i uzgodnień technicznych ze strony gestorów sieci.

W związku z powyższym Zarząd Dróg Powiatowych dokona zmiany terminów wykonania zadania aneksem do obowiązującej umowy wg. następujących warunków :

  • Do dnia 04 września 2016r. zostanie udostępniony pieszym ciąg pieszo-rowerowy po lewej stronie przebudowywanej ulicy
  • Oddanie jezdni do obydwu kierunków ruchu pojazdów nastąpi nie później niż do 23 października br.
  • Zakończenie wszystkich robót budowlanych nastąpi do 30 października br.
  • Do 10 listopada br. nastąpi termin rozliczenia końcowego całego przedmiotu zamówienia, wraz z rozliczeniem finansowym.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu drogowym, związane z przedłużającym się terminem zakończenia robót budowlanych serdecznie przepraszamy wszystkich użytkowników ul.Grunwaldzkiej w Plewiskach.

UG Komorniki

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook