Zapraszamy do udziału w konkursie: Ekologiczny Koszyk

Zapraszamy do udziału w konkursie: Ekologiczny Koszyk

Promując rozwój umiejętności plastycznych, podtrzymując twórczość obrzędową i wykorzystanie surowców ekologicznych. Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w konkursie:
KOSZ WIELKANOCNY
Pod honorowym patronatem: Wójta Gminy Komorniki Jana Brody oraz Przewodniczącego Rady Gminy Komorniki Mariana Adamskiego

1. Konkurs ma charakter otwarty dla dzieci i dorosłych. Ma na celu promocję
i podtrzymywanie tradycji wielkanocnej związanej z wykonywaniem plastyki obrzędowej. Promocję surowców ekologicznych. Celem jest tworzenie
i ozdabianie koszy w formie przestrzennej.
2. Należy wykonać i ozdobić kosz w niecodziennej odsłonie. Zachować kształt jako formę przestrzenną, natomiast interpretacja wybranego surowca i technik zdobniczych pozostaje w zamyśle autora pracy. Wielkość pracy nie powinna przekraczać 120 cm wysokości.
3. Kosze należy dostarczyć do dnia 14. 03. 16 do godziny 19:00 do galerii sala Piwnica GOK Komorniki, ul. Stawna 7/11. Opiekunem konkursu jest Julia Kaczmarczyk – Piotrowska. Kontakt: 61 8107 449, email: gok.komorniki.jkp@wp.pl.
4. Prace zgłaszamy indywidualnie lub jako grupa. Prosimy o jej opisanie: autor, dane kontaktowe, w przypadku placówek – nazwa instytucjii kontakt z prowadzącym.
5. Posiedzenie jury w dniu 17.03.16przyzna nagrody w kategoriach zgłoszeń: dziecięcej: przedszkola, SP klasy 0-III, SP klasy IV-VI, młodzieżowej oraz dorosłych, zgłoszeń indywidualnych i grupowych.
6. Zostanie opublikowana lista laureatów na stronie GOK w Komornikach.
7. Prace pozostają w dyspozycji Organizatora – Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikachi zostaną zaprezentowane na wystawach: w Gminnym Ośrodku Kultury w Komornikach, dniu 23 marca 2016 podczas uroczystości: „Stołu Wielkanocnego” w Szreniawie.
8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne o autorstwie wykonanej pracy.
9. Zgłoszenie autor jest zobowiązany potwierdzić w protokole zdawczo-odbiorczym. W przypadku dosłania prac kurierem, kwit jest dowodem dostarczenia pracy.
10. Prace po upływie 3 miesięcy w przypadku nieodebrania przechodzą na własność Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach i zostaną przeznaczone na cele artystyczne placówki.

UWAGA: zgłoszenia grupowe po eliminacjach wewnętrznych w placówce zgłaszającej.
Opr: JKP GOK Komorniki

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook