Czad - cichy zabójca

Czad – cichy zabójca

Co roku, w porze jesienno-zimowej, media donoszą o wypadkach zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem. Nie bez powodu zwany jest “cichym zabójcą” – wiele tego typu wypadków kończy się niestety śmiercią. Najczęściej dochodzi do nich w łazience wyposażonej w gazowy grzejnik wody przepływowej, popularnie zwany piecykiem gazowym albo kąpielowym, czy „junkersem”.

Spalanie gazu musi się odbywać w ciągłym dopływie powietrza i odpływie spalin. Ograniczenie możliwości przepływu stwarza zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka, bezbarwnym i bezwonnym. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Uniemożliwia to prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

Źródło obrazka: KGPSP Wydział Informacji i Promocji

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

– przeprowadzać systematyczne kontrole techniczne pieca i przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,

– użytkować tylko urządzenia sprawne techniczne, zgodnie z instrukcją producenta,

– przy wymianie okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,

– systematycznie sprawdzać ciąg powietrza w pomieszczeniu, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej – kartka powinna przywrzeć do otworu,

– często wietrzyć pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe),

– nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

W przypadku podejrzenia zatrucia tlenkiem węgla należy:

– zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza,

– jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce; w przypadku istnienia takiego zagrożenia poczekać na przeprowadzenie akcji przez służby ratownicze,

– niezwłocznie wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, straż pożarną),

– jak najszybciej podać poszkodowanemu tlen,

– jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta – usta oraz masaż serca,

W przypadku znalezienia osoby poszkodowanej nie należy wpadać w panikę tylko od razu przystąpić do pomocy i niezwłocznie zaalarmować służby ratownicze. Jeśli Twój bliski zmarł w wyniku zatrucia czadem za granicą to sprawdź koniecznie ofertę Sprowadzanie Zwłok z Niemiec.

Pamiętaj:

1/ nie zaklejaj otworów i kratek wentylacyjnych;
2/ zapewnij dopływ powietrza do pomieszczeń, w których znajduje się piec gazowy;
3/ w razie zauważenia problemu reaguj szybko – czas może uratować czyjeś życie;
4/ zaopatrz się w czujnij gazu i tlenku węgla – koszty nie są wysokie, a mogą uratować życie;
5/ przeprowadzaj kontrole swoich urządzeń;
6/ nie bagatelizuj objawów, które mogą wskazywać na zatrucie.

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.


Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook