Przekaż 1% podatku!

Przekaż 1% podatku!

Wielkimi krokami zbliża się okres rozliczeń podatkowych za rok 2013. Każdy z nas może wskazać dowolnie wybraną organizację pożytku publicznego, które może dobrowolnie przekazać 1% z kwoty należnego podatku.

Zachęcamy do wspomagania organizacji i osób z Plewisk i przekazywania dla nich 1% podatku. Warto mieć wpływ na to jak zostanie wykorzystany nasz podatek.

Wykaz wszystkich organizacji, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wykaz zawiera w odniesieniu do każdej organizacji pożytku publicznego jej nazwę i siedzibę, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz numer rachunku bankowego właściwego do przekazania 1 % podatku.

Kto może przekazać 1% podatku:

– podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
– podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
– podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej stawki podatku.

1% podatku mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Jak przekazać 1% podatku?

Należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym:

PIT-28 – część M: poz. 125-126,
PIT-36 – część P, poz. 302-303,
PIT-36L – część O, poz. 105-106,
PIT-37 – część I, poz. 123-124,
PIT-38 – część H. poz. 58-59,
PIT-39 – część H. poz. 51-52.

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1 % należnego podatku. Numer ten znajdziemy w wykazie opp Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Nie możemy zapomnieć też o wpisaniu kwoty, którą chcemy przekazać dla organizacji. Kwota ta nie może przekraczać 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje zadeklarowaną kwotę na rachunek bankowy wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego w trzecim lub czwartym miesiącu licząc od końca miesiąca, w którym upłynął termin dla złożenia zeznania podatkowego.

Naszych cztelników prosimy o podawanie w komentarzach danych organizacji i osób, którym można przekazać 1% podatku. Informacje można też przesyłać na nasz adres email: administrator@plewiska.pl. Listę tą opublikujemy w naszym serwisie.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook